IDEA StatiCa návod – SCIA Engineer propojení

Vítejte v návodu IDEA StatiCa. Krok po kroku se naučíte naimportovat, vyztužit a posoudit skupinu betonových dílců pomocí rozhraní mezi Scia Engineer a IDEA BIM.

Aktivace propojení Celý model Část modelu Popis šablon  

1 Aktivace propojení

Nainstalujeme nejnovější verzi IDEA StatiCa, která je ke stažení na webu v sekci Stahování.

Ujistěte se, že používáte podporovanou verzi programu SCIA Engineer – seznam podporovaných verzí je zveřejněn v sekci webu BIM.

IDEA StatiCa se automaticky integruje do CAD/CAE softwaru během svojí instalace. You can check the status and activate more BIM links for later installed software in the BIM link installer.

Otevřeme IDEA StatiCa a přejdeme do záložky BIM, kde otevřeme Aktivace BIM propojení. Pokud se objeví hláška "Spustit jako správce", potvrdíme stisknutím Ano.

 

 

Vybereme software, do kterého chceme IDEA StatiCa integrovat, klikneme na tlačítko Install a zkontrolujte stav propojení.

 

Před prvním importem je nutné nainstalovat ještě XML šablony do programu Scia Engineer. K nainstalování spustíme soubor TemplatesInstaller.exe standartně k nalezení v instalační složce IDEA StatiCa (c:\Program Files\IDEAStatiCa\StatiCaX\Templates). Operaci již nebude potřebné opakovat, pokud neměníme verzi programu Scia Engineer.

 

Vybereme požadovanou z nainstalovaných verzí Scia Engineer.

 

Teď je vše připraveno pro export.

 

2 Export

Otevřeme přiložený projekt Scia_engineer_link.esa, provedeme lineární analýzu a v menu Nástroje (Tools) vybereme možnost XML/IO dokument.

 

Založíme nový XML Input/Output dokument a načteme jednu z nainstalovaných šablon.

 

V našem případě exportujeme celou konstrukci, a proto vybereme základní zvýrazněnou šablonu.

 

V následujícím dialogu si můžeme nastavit cestu a jméno vytvořených souborů XML a XML.DEF. Je důležité, aby se po exportu nacházely ve stejné složce a se stejným jménem (oba soubory jsou nezbytné pro import).

 

3 Import

Spustíme aplikaci IDEA StatiCa, na záložce BIM zvolíme Scia Engineer a vybereme vyexportovaný xml soubor.

 

 

Pokud importujeme poprvé, provedeme nastavení generování návrhových skupin a dimenzačních dílců.

 

Naimportovaný model vypadá následovně. Pro lepší představu zapneme vykreslení objemu celé konstrukce a přepneme se taky z dimenzačních dílců na skupiny, jelikož chceme posuzovat celou skupinu nosníků v jednom ze směrů.

 

4 Návrh

Přistoupíme k části posouzení nosníků. Začneme záložkou Data, kde nastavíme požadované typy posudků a stupeň vlivu prostředí. Z povahy naší úlohy nebudeme požadovat posouzení příčné stability.

 

Další částí návrhu je vyztužení prvku. Pro jednoduchost návodu použijeme vygenerované zóny vyztužení. Kliknutím na tvar průřezu zóny A-A otevřeme editor vyztužení.

 

Využijeme šablony pro obdélníkové průřezy, vyplníme parametry a dokončíme tlačítkem OK.

 

Ve scéně se vykreslí vyztužení dle zadání (všimněme si, že z důvodu konstrukčních zásad program automaticky rozmístil spodní výztuž do dvou řad) a můžeme se přepnout zpátky do aplikace nosník pomocí tlačítka OK.

 

Pokračujeme vyztužením zóny B-B, znovu kliknutím na obrázek průřezu.

 

Znovu zopakujeme kroky pro zadání ze šablony.

 

A vyztužování dokončíme tlačítkem OK.

 

5 Posudek

Přepneme se na kartu Výsledky, a tím automaticky spustíme výpočet.

V pravé části obrazovky vidíme souhrnnou tabulku extrémních hodnot všech posudků, všechny vyhovují. Na horní liště si snadno vybereme posudek, který chceme vykreslit po délce nosníku.

 

Pro zobrazení detailních výsledků můžeme exportovat všechny řezy do modulu RCS tlačítkem Detailní.

 

Po exportu se otevře RCS v záložce Řezy, kde spustíme propočty tlačítkem Vše.

 

Když přepneme na záložku Výsledky můžeme přepínat mezi posudky a sledovat mezivýsledky a vstupní/výstupní hodnoty. Nalevo v navigátoru se nachází také přepínač řezů a extrémů, pro které výsledky zobrazujeme. Na dalším obrázku zobrazujeme výsledky první zóny vyztužení A-A a výsledky pro posouzení smyku.

Pro ukončení prohlížení v modulu RCS a návratu do IDEA BIM jednoduše zavřete okno křížkem.

 

6 Protokol

V posledním kroku se přepneme do části Protokol na záložku Detailní. Ten můžeme upravit dle potřeby nebo exportovat do DOC/PDF formátu pomocí tlačítek v horní liště.

 

 

7 Export pouze části konstrukce (volitelné)

Pro export pouze části konstrukce je nutné použít ve výběru šablon tu s označením IDEA_Import_Designer_2014_cast_konstrukce.TDX.

 

Ze seznamu vybereme šablonu

 

V seznamu entit XML souboru provedeme výběr prvků pro export

 

Stejný výběr nastavíme pro export vnitřních sil

 

Stejně jako u všech šablon pak klikneme na tlačítko exportu

 

Nastavíme cestu pro export a název souboru

 

Spustíme aplikaci IDEA StatiCa, na záložce BIM zvolíme Scia Engineer a vybereme vyexportovaný xml soubor.

 

 

Pokud importujeme poprvé, provedeme nastavení generování návrhových skupin a dimenzačních dílců.

 

Naimportovaný model vypadá následovně.

 

Pokračovat je již možné z kapitoly 4 stejně, jako v případe původního tutoriálu, pro celou konstrukci4 Návrh.

 

8 Vysvětlení alternativních TDX šablon

Nainstalovaný balík obsahuje několik šablon použitelných pro různé typy úloh i když proces exportu je stejný. Tato kapitola shrnuje jejich použití. Tato kapitola shrnuje jejich použití.

• IDEA_Import_Designer_2014.TDX

• IDEA_Import_Designer_2014_cast_konstrukce.TDX

• IDEA_import_RCS_1D.TDX

• IDEA_import_RCS_2D.TDX

• UserDefForces_2014.TDX

IDEA_Import_Designer_2014.TDX je základní šablona pro export celé konstrukce ze SCIA Engineer a je popsána v prvních kapitolách návodu.

IDEA_Import_Designer_2014_cast_konstrukce.TDX je šablona pro export vybrané části konstrukce ze SCIA Engineer a je popsána v kapitole 7.

IDEA_import_RCS_1D.TDX je šablona pro export řezu 1D prvku pro posudky v aplikaci RCS.

IDEA_import_RCS_2D.TDX je šablona pro export extrémů na zvoleném 2D prvku nebo globálních extrémů ve více 2D prvcích a posudky v aplikaci RCS.

UserDefForces_2014.TDX je šablona pro export pouze výsledků vnitřních sil (např. od pohyblivého zatížení). Užití této šablony je možné shlédnout v tutoriálu pro zatížitelnosti v aplikaci Beam. Užití této šablony je možné shlédnout v tutoriálu pro zatížitelnosti v aplikaci Beam.

 

Klíčová slova:

Scia Engineer, IDEA BIM, import, Eurokód, MSÚ, MSP, posouzení, beton, výztuž, šablony, TDX, XML, dimenzační skupina, dimenzační dílec

 

Související články a návody:

Webinář - Jak navrhout a posoudit nosníky vytvořené v SCIA Engineer

Webinář – IDEA Connection propojení se SCIA Engineer

IDEA StatiCa návod – SCIA Engineer propojení