IDEA StatiCa návod – Čelní deska na průběžném nosníku

Vítejte v návodu IDEA StatiCa. Společně si ukážeme, jak používat software IDEA StatiCa k modelování, návrhu a posudku ocelového přípoje.

 

1 New project

Spustíme IDEA StatiCa a vybereme aplikaci Connection.

Nový projekt vytvoříme tak, že vybereme výchozí šablonu, která je nejblíže požadovanému návrhu, vyplníme název a vybereme národní normu a výchozí vlastnosti materiálu - S 235.

 

2 Geometrie

Automaticky byly přidány 2 nosníky. Změníme průřez prvku B1 na svařovaný I profil a zadáme rozměry průřezu (výška, tloušťka a šířka pásnic a tloušťka stojiny).

 

 

Pro prvek B2 nastavíme stejný průřez z rozbalovací nabídky.

 

3 Load effects

One load effect was automatically added. We input the values of internal forces into the chart. Přidat můžeme případně i další účinky zatížení.

 

4 Design

Výrobní operace „Deska-deska“ byla přidána automaticky a my jen upravíme geometrické parametry, vlastnosti šroubů a typ svaru.

 

5 Výpočet a posudek

Analýzu na základě CBFEM zahájíme příkazem Výpočet v pásu karet. Automaticky se vygeneruje výpočetní model, provede se iterační výpočet a my můžeme prohlížet Souhrnný posudek společně se základními hodnotami výsledků.

 

Přejdeme na záložku Posudek a tam aktivujeme Srovnávací napětí, Síly ve šroubech, Síť a Deformovaný, abychom si prohlédli celkové chování přípoje. Otevřeme tabulku Šrouby, kde ihned vidíme, že některé šrouby jsou téměř nevyužity.

 

Můžeme se podívat na rovnice posudku šroubů v rozbalovací nabídce.

 

6 Optimalizace

IDEA StatiCa Connection umožňuje snadnou optimalizaci přípoje. Ve výsledcích jsme zjistili, že využití některých šroubů je téměř nulové. Můžeme je odebrat a učinit tak náš návrh úspornějším.

 

Klikneme pravým tlačítkem myši na čelní desku a vybereme Editor. Zde klikneme na Rozložit a vybereme kliknutím na Smazat odebereme šrouby číslo 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21 a 23.

 

Pak znovu spustíme výpočet a zkontrolujeme aktualizované výsledky. Optimalizovaný návrh vyhoví všem posudkům a my tak ušetříme 1/3 šroubů.

 

7 Protokol

Posledním krokem je vytvoření protokolu. V záložce Protokol si můžeme zvolit požadovaný rozsah protokolu i editovat jeho obsah a následně ho vytisknout nebo uložit ve formátu doc a pdf.

Úspěšně jsme navrhli, optimalizovali a dle platných norem posoudili přípoj čelní desky na průběžném nosníku.

 

Klíčová slova:

connection, styčník, Eurokód, šroub, deska na desku, posudek, optimalizace šroubu, editace šroubu, smazat šrouby, uložit materiál, výpočet, CBFEM

 

Související články a návody:

Jak načíst zatížení z Excelu

Šrouby jsou příliš blízko k okraji desky nebo mimo oblast připojované desky.

Zákaznické projekty

Theoretical background