IDEA StatiCa návod – Jak zkombinovat Tekla Structures a SAP2000

Vítejte v návodu IDEA StatiCa! Ukážeme Vám, jak používat IDEA Code-check manager k importu 3D modelu styčníku vytvořeného v Tekla Structures a sloučit ho s vnitřními silami styčníku importovanými ze SAP2000 (stejně tak jako z jiného podporovaného FEM/CAD softwaru).

Než začnete, ujistěte se, že máte aktivované oba softwary - existují samostatné návody jak propojit SAP 2000 a Tekla Structures.

 

Budeme pracovat s modely pomocí aplikace Code-check manager, což je BIM nástroj pro export a synchronizaci přípojů z jiných programů. Spouští se přímo v aplikacích třetí strany prostřednictvím příslušeného příkazu / ikony.

 

Synchronize – IDEA StatiCa detekuje změny v již importovaných entitách (změna tloušťky, změna průřezu, úprava vlastností svarů a šroubů,...) a formou přepisu aktualizuje projekt v IDEA StatiCa Connection.

Modify - IDEA StatiCa reimportuje modifikované položky (šrouby, svary, desky, přidané položky, atd.). Zvolíte-li tuto možnost, opakujte pouze poslední krok výběru (vyberte všechny zbývající entity spoje kromě prvků, například desky, šrouby a svary).

Calculate - Synchronizuje a vypočítá aktuální položku a poskytne novou sadu výsledků.

Calculate all - Synchronizuje a vypočítá všechny položky a poskytne novou sadu výsledků.

 

Pomocí těchto příkazů můžeme pracovat s více přípoji v rámci odpovídajících projektů Tekla Structures a SAP2000. Otevřete si přiložené projekty v Tekla Structures a SAP2000. Zde je video celého příkladu:

 

Pozn.

IDEA StatiCa se synchronizuje s modelem aplikace třetí strany, nikoliv naopak. Pokud např. přidáme operace v IDEA StatiCa a poté synchronizujeme model se zdrojovým softwarem, budou všechny změny provedené v IDEA StatiCa ztraceny.

 

Související články a návody:

Tekla Structures

SAP2000

Tipy a omezení pro export z Tekla Structures

Import z FEA programů – rovnováha v uzlu – důležité upozornění

 

Klíčová slova:

přípoj, styčník, EN, Eurokód, analýza, update, synchronizace, modifikace, Tekla Structures, SAP2000, BIM, BIM propojení, aktualizace, propojení, CBFEM