IDEA StatiCa návod – SCIA Engineer

Společně si ukážeme, jak používat software IDEA StatiCa k modelování, návrhu a posudku ocelového přípoje.

V tomto návodu si ukážeme, jak používat BIM propojení mezi SCIA Engineer a IDEA StatiCa Connection.

Aktivace propojení Použití propojení Aktualizace projektu Známá omezeni

1 Jak aktivovat propojení

Nainstalujeme nejnovější verzi IDEA StatiCa, která je ke stažení na webu v sekci Stahování.

Ujistěte se, že používáte podporovanou verzi programu SCIA Engineer – seznam podporovaných verzí je zveřejněn v sekci webu BIM.

IDEA StatiCa se automaticky integruje do CAD/CAE softwaru během svojí instalace. Stav BIM propojení s jednotlivým software můžeme spravovat v aplikaci Aktivace BIM propojení.

Otevřeme IDEA StatiCa a přejdeme do záložky BIM, kde otevřeme Aktivace BIM propojení. Pokud se objeví hláška "Spustit jako správce", potvrdíme stisknutím Ano.

 

Vybereme software, do kterého chceme IDEA StatiCa integrovat, klikneme na tlačítko Install a zkontrolujte stav propojení.

 

2 Jak používat propojení

Nejprve stáhneme projekt SCIA example.esa, otevřeme ho v SCIA Engineer a spustíme lineární analýzu, abychom obdrželi vnitřní síly na kontrukci.

V Hlavním menu otevřeme tabulku Ocel.

 

Zde jdeme do menu IDEA StatiCa Connection. Nejprve přidáme styčník do seznamu styčníku v tomto SCIA Engineer projektu tak, že označíme uzel a příslušné pruty styčníku, klikneme na Joint input a vepíšeme jméno styčníku (takto bude pojmenovaný i soubor projektu v IDEA StatiCa a klikneme OK.

 

Potom otevřeme příkaz Check, spustíme Export to IDEA Statica Connection v menu akcí a vybereme vlaječku styčníku na modelu.

Otevře se aplikace IDEA StatiCa Connection a my můžeme začít s návrhem styčníku.

 

3 Návrh

Průřezy, geometrie styčníku a účinky zatížení jsou načtené a my můžeme začít modelovat přípoje.

 

Nyní namodelujeme připojení jednotlivých prutů. K vytvoření všech přípojů na styčníku přidáme několik výrobních operací. Schováme strom účinků zatížení a klikneme pravým tlačítkem myši na Operace, zvolíme Přidat operaci a vybereme operaci Řez.

 

V dalším kroku přidáme výrobní operaci Čelní deska a upravíme její parametry.

 

Přidáme další operaci Přípojný plech a nastavíme parametry pro příslušné prvky.

 

Klikneme pravým tlačítkem myši na přípojný plech, otevřeme Editor a upravíme tvar přípojného plechu pomocí operace Zaoblení.

 

Stejným způsobem znovu otevřeme Editor tentokrát pro styčníkový plech a upravíme jeho tvar pomocí operace Úkos.

 

Nyní přidáme operaci Výztuha a upravíme její parametry.

 

Přidáme další operaci Řez pro horní část sloupu.

 

Zadáme další výrobní operaci Řez i pro diagonály.

 

Pomocí funkce Kopírovat zopakujeme tuto operaci i pro druhou diagonálu, přičemž v parametrech stačí pouze změnit prvky řezu.

 

V dalším kroku přidáme operaci Výztuha pro hlavní sloup.

 

Návrh dokončíme přidáním operace Přípojný plech pro zbývající prvek.

 

4 Posudek

Analýzu spustíme příkazem Výpočet z pásu karet. Automaticky se vygeneruje výpočetní model, provede se iterační výpočet a my můžeme prohlížet Souhrnný posudek společně se základními hodnotami výsledků.

 

Přejdeme na záložku Posudek a tam aktivujeme Srovnávací napětí, Síly ve šroubech, Síť a Deformovaný, abychom si prohlédli celkové chování přípoje.

 

Ve výchozím nastavení se zobrazí obálka všech účinků zatížení Pro extrém. Když klikneme na libovolnou část styčníku (např. přípojnou desku), v pásu karet se nám ukáže, který účinek zatížení je pro tuto část nejméně příznivý.

 

Když v pásu karet změníme zobrazení výsledků z Pro extrém na Pro aktuální, můžeme si zobrazit a procházet výsledky každého účinku zatížení zvlášť na celém styčníku.

 

5 Protokol

Posledním krokem je vytvoření protokolu. Ten můžeme upravit dle potřeby nebo exportovat do DOC/PDF formátu pomocí tlačítek v horní liště.

Úspěšně jsme přenesli styčník ze SCIA Engineer do IDEA StatiCa Connection, kde jsme ho navrhli a dle platných norem posoudili.

 

6 Aktualizace

Uložíme projekt v IDEA StatiCa a zavřeme aplikaci Connection. Všechny navržené a posouzené styčníky, které jsme převedli ze SCIA Engineer do IDEA StatiCa zůstanou uložené v seznamu styčníků uvnitř souboru projektu SCIA Engineer pro prohlížení a případnou aktualizaci.

Pozn.: V případě, že chceme např. někomu poslat pouze jeden model styčníku v IDEA StatiCa, převedené styčníky z projektu SCIA Engineer nalezneme ve složce Temporary files pod názvem projektu SCIA Engineer v cestě C:\Users\"uživatelskéjméno"\ESA17.01\Temp

 

Vrátíme se zpět k modelu ve SCIA Engineer, změníme průřez jedné z diagonál a znovu spustíme lineární výpočet.

 

Pak znovu otevřeme příkaz Check, spustíme Export to IDEA Statica Connection a vybereme vlaječku změněného styčníku.

 

Otevře se projekt styčníku v IDEA StatiCa a my zkontrolujeme změněný průřez diagonály a případně upravíme parametry dotčených operací.

Přepočítáme posouzení styčníku, v IDEA StatiCa uložíme nový stav a můžeme pokračujeme aktualizováním dalších styčníků ve SCIA Engineer.

 

7 Známá omezení

Propojení nyní funguje pro celou řadu přípojů / styčníků. Přesto, prosím, vezměte v potaz doposud nepodporovanou funkci.

Limitace: Geometrická excentricita – uzel styčníku není v jeho geometrickém středu

Limitace: Kotvení - nelze importovat kotvení ze SCIA Engineer.

Řešení: Importujeme styčník a jednotlivým prvkům zadáme excentricity ručně. Načtené vnitřní síly obsahují příčinky od excentricity ze zdrojového projektu.

 

 

Klíčová slova:

Přípoj, styčník, Eurokód, posouzení, SCIA Engineer, BIM napojení, import, integrace, BIM link installer, aktualizace, přípojný plech, účinky zatížení, pro extrém, pro aktuální, kombinace zatížení, řez, čelní deska, převod, export, editor, úkos, zaoblení, CBFEM

 

Související články a návody:

SCIA link - 3D frame joint with diagonal

Connection Wednesdays – Telecommunication tower joint imported from SCIA Engineer

Webinář – IDEA Connection propojení se SCIA Engineer