IDEA StatiCa návod – RFEM propojení

Společně si ukážeme, jak používat software IDEA StatiCa k modelování, návrhu a posouzení ocelového přípoje.

Aktivace propojení Použití propojení Aktualizace projektu Známá omezeni

V tomto návodu si ukážeme, jak používat BIM propojení mezi RFEM a IDEA StatiCa Connection. Pro vytvoření BIM propojení musí být v RFEMu nainstalován modul COM.

 

1 Jak aktivovat propojení

  • Nainstalujeme nejnovější verzi IDEA StatiCa, která je ke stažení na webu v sekci Stahování.
  • Ujistěte se, že používáte podporovanou verzi programu RFEM - aktualizace se zveřejňují v záložce BIM.

IDEA StatiCa se automaticky integruje do CAD/CAE softwaru během svojí instalace. Stav BIM propojení s jednotlivým software můžeme spravovat v aplikaci Aktivace BIM propojení.

Otevřeme IDEA StatiCa a přejdeme do záložky BIM, kde otevřeme Aktivace BIM propojení. v průběhu procesu se objeví upozornění „Spustit jako administrátor“, tuto volbu potvrdíme stisknutím Ano.

 

Vybereme software, do kterého chceme IDEA StatiCa integrovat, klikneme na tlačítko Install a zkontrolujte stav propojení.

 

2 Jak používat propojení

Nejprve stáhneme projekt RFEM steel hall.rf5 a otevřeme ho v RFEMu. Zde přejdeme do menu Add-on Modules a External Modules a spustíme příkaz IDEA Connection.

 

Otevře se manažer styčníků a my můžeme po kliknutí na příslušné tlačítko normy vybrat na prutovém modelu styčník, který chceme posoudit v IDEA StatiCa Connection.

 

Na modelu vybereme uzel a odpovídající pruty styčníku, který chceme posoudit.

 

Otevře se průvodce importem, kde zkontrolujeme normu nastavenou v RFEMu a ponecháme výchozí cestu k projektu, aby byla zachováno propojení mezi RFEM a IDEA StatiCa Connection pro případný update projektu. Klikneme na Další.

 

V dalším kroku je zobrazen drátový model. Zde můžeme nastavit změnit uložení podpory nebo sloučit 2 navazující pruty na 1 průběžný. Pokračujeme tlačítkem Další.

 

V následujícím okně můžeme spravovat skupiny zatížení. Účinky zatížení jsou seřazeny podle skupin vytvořených v RFEMu. Kombinace zatížení jsou přenášeny jako samostatné účinky zatížení a nejsou kombinovány s jinými kombinacemi. Pokračujeme tlačítkem Další.

 

V dalším kroku můžeme spravovat kombinace zatížení a součinitele zatížení. Typ "Obálka" ve vlastnostech kombinací násobí kombinace z RFEMu součinitelem "1". Kombinace se z RFEMu převedou do IDEA StatiCa Connection i s jejich popisem. Ponecháme výchozí nastavení a pokračujeme tlačítkem Další.

 

Ve vlastnostech tříd můžeme vybrat kombinace, které chceme použít pro posouzení. Kombinace "RC1" pro výslednou třídu mezních stavů z předchozího kroku se přidá automaticky a zahrnuje všechny účinky zatížení uvedené výše. Kliknutím na tlačítko Dokončit se otevře IDEA StatiCa Connection.

 

Kombinace výsledků "RC1" má v RFEM stejnou indikaci jako v IDEA StatiCa Connection. Můžeme tedy zjistit, které zatěžovací stavy jsou zahrnuty do kombinace "RC1". Popis kombinací, které jsou převedeny jako nejnepříznivější pro kteroukoli část připojení, si můžeme prohlédnout v tabulce. Pro standardní posouzení styčníku je doporučený typ "Obálka". S tímto nastavením můžeme snadno porovnat hodnoty zatížení styčníku mezi RFEM a IDEA StatiCa.

 

3 Návrh

Průřezy, geometrie styčníku a účinky zatížení jsou načteny a my můžeme začít modelovat přípoj.

 

K vytvoření celého připojení styčníku přidáme několik výrobních operací. Klikneme pravý tlačítkem myši na Operace, zvolíme Přidat operaci a vybereme operaci Řez.

 

V dalším kroku přidáme výrobní operaci Čelní deska a upravíme její parametry.

 

Přidáme další operaci Řez a nastavíme parametry pro příslušný prvek.

 

Návrh dokončíme přidáním operace Přípojný plech pro zbývající prvek.

 

4 Posudek

Analýzu spustíme příkazem Výpočet z pásu karet. Automaticky se vygeneruje výpočetní model, provede se iterační výpočet a my můžeme prohlížet Souhrnný posudek společně se základními hodnotami výsledků.

 

Přejdeme na záložku Posudek a tam aktivujeme Srovnávací napětí, Síly ve šroubech, Síť a Deformovaný, abychom si prohlédli celkové chování přípoje.

 

Ve výchozím nastavení se zobrazí obálka všech účinků zatížení Pro extrém. Když klikneme na libovolnou část styčníku (např. přípojnou desku), v pásu karet se nám ukáže, který účinek zatížení je pro tuto část nejméně příznivý.

 

Změníme-li v pásu karet zobrazení výsledků z Pro extrém na Pro aktuální, můžeme si zobrazit a procházet výsledky každého účinku zatížení zvlášť na celém styčníku.

 

5 Protokol

Posledním krokem je vytvoření protokolu. V záložce Protokol si můžeme zvolit požadovaný rozsah protokolu i editovat jeho obsah a následně ho vytisknout nebo uložit ve formátu doc či pdf.

Úspěšně jsme přenesli styčník z RFEMu do IDEA StatiCa Connection, kde jsme ho navrhli a dle platných norem posoudili.

 

6 Aktualizace

Uložíme projekt v IDEA StatiCa a zavřeme aplikaci Connection. Všechny navržené a posouzené styčníky, které jsme převedli z RFEMu do IDEA StatiCa zůstanou uložené v seznamu styčníků v projektu RFEMu pro případnou aktualizaci. Pozn.: Převedené projekty styčníků do IDEA StatiCa musí zůstat uloženy ve výchozí složce s projektem RFEMu a nesmějí být přejmenovány.

 

Pokud upravíme model v RFEMu (např. změníme průřez prutu nebo zatížení), můžeme již převedené styčníky jednoduše aktualizovat, aniž bychom je museli znovu navrhovat. Nyní změníme průřez jednoho prutu v RFEMu.

 

Přepočítáme statický model a znovu otevřeme manažer styčníků. Zde zvolíme dotčený styčník, klikneme na Update a zopakujeme proces převedení.

 

Otevře se projekt styčníku v IDEA StatiCa a my zkontrolujeme změněný průřez jednoho prvku a případně upravíme parametry dotčených operací.

Přepočítáme posouzení styčníku, v IDEA StatiCa uložíme nový stav a můžeme pokračovat aktualizováním dalších styčníků v RFEMu.

 

7 Známá omezení

Propojení nyní funguje pro celou řadu přípojů / styčníků. Přesto, prosím, vemte v potaz doposud nepodporovanou funkci.

Limitace: Geometrická excentricita – uzel styčníku není v jeho geometrickém středu

Řešení: Importujeme styčník a jednotlivým prvkům zadáme excentricity ručně. Načtené vnitřní síly obsahují příčinky od excentricity ze zdrojového projektu.

 

Klíčová slova:

Přípoj, styčník, Eurokód, posouzení, RFEM, Dlubal, BIM napojení, import, integrace, BIM link installer, aktualizace, přípojný plech, účinky zatížení, pro extrém, pro aktuální, kombinace zatížení, řez, čelní deska, převod, export