IDEA_StatiCa návod - AxisVM propojení

Tento návod nám ukáže, jak aktivovat a používat propojení mezi AxisVM a IDEA StatiCa Connection.

Aktivace propojení Použití propojení Aktualizace projektu

1 Jak aktivovat propojení

  • Nainstalujte nejnovější verzi programu IDEA StatiCa, kterou najdete v záložce Stahování.
  • Ujistěte se, že používáte podporovanou verzi programu AxisVM - aktualizace se zveřejňují v záložce BIM.

Po úspěšné instalaci obou programů spustíme IDEA StatiCa a začneme na záložce BIM.

Zvolíme položku Aktivace BIM propojení… Během procesu se zobrazí zpráva "Spustit jako správce". Prosím potvrďte tlačítkem ANO.

 

Zvolíme naši verzi AxisVM a klikneme na tlačítko Install. Integrační proces se provede automaticky.

 

Spustíme AxisVM V nabídce Pluginy jsou nyní nainstalovány všechny 3 pluginy IDEA StatiCa.

 

2 Jak používat propojení

Otevřete připojený projekt v AxisVM, spusťte lineární analýzu a posléze i nelineární analýzu. Toto pravidlo platí pouze pro projekty, kde je požadována nelineární analýza. V našem případě zvolíme pouze kombinaci Co # 6 pro urychlení analýzy

 

 

Přejděte do položky nabídky Plugins a zvolte IDEA StatiCa Connection.

 

Otevře se okno průvodce, vybereme styčník, který chceme přenést do IDEA StatiCa Connection a klikneme na Nový projekt.

 

V průvodci pokračujeme tlačítkem " Další "

 

Vertikální nosník nastavíme jako Nosný a Průběžný a klikneme na Další.

 

V okně "Skupiny zatížení" pokračujeme "Další"

 

V okně průvodce "Kombinace" odstraňíme všech pět kombinací kromě kombinace CO6, nastavíme hodnotu na Lineární a pokračujeme tlačítkem Další.

 

Do sloupce Result Class přidáme kombinaci Co # 6 a dokončíme proces pomocí Finish.

 

3 Návrh

V pásu karet vyberte Návrh a klepnutím pravým tlačítkem myši na položku Operace přidejte novou operaci Zárodek - Deska na desku.

 

V dalším kroku opět pomocí pravého tlačítka myši zadáme další výrobní operaci Řez a vyplníme vlastnosti dle obrázku.

 

V dalším kroku klikněte pravým tlačítkem na operaci STUB1 a vyberte příkaz Kopírovat. Potom změňte hodnotu pro Prvek na M119.

 

V dalším kroku klikněte pravým tlačítkem na operaci CUT1 a opět vyberte příkaz Kopírovat. Potom změňte hodnotu pro Prvek na STUB2.

 

Opakujte operaci Copy pro vytvoření STUB3 a zadejte hodnoty dle obrázku.

 

V dalším kroku zkopírujte výrobní operaci "CUT2", nastavte hodnotu Prvek na "STUB3" a změňte rozložení svarů na "Oboustranný"

 

Zkopírujte operaci "STUB3" a nastavte hodnotu pro "Prvek" na "T51"

 

V dalším kroku zkopírujte operaci "CUT3" a nastavte hodnotu pro "Prvek" na "STUB4"

 

Pokračujte s novou operací "Přípoj desky k nosníku" a vyplňte níže uvedené hodnoty.

 

Ve výrobní operaci "CPL1" pokračujte do "Editor", zvolte "Styčníkový plech" a vytvořte operaci "Úkos" s hodnotami definovanými níže.

 

Zkopírujte operaci "CPL1" a změňte hodnotu u "Prvku" na "T34" a v "Nový styčníkový plech" změňte "X -pozici" na hodnotu "50 mm"

 

Ve výrobní operaci "CPL2" pokračujte do "Editor", zvolte "Styčníkový plech" a vytvořte operaci "Úkos" s hodnotami definovanými níže.

 

Zkopírujte operaci "CUT4" a nastavte hodnotu pro "Prvek" na "T16"

 

4 Posouzení

Nyní spustíme nelineární analýzu založenou na CBFEM.

 

5 Protokol

Posledním krokem je vytvoření protokolu. IDEA StatiCa nabízí plně přizpůsobitelný protokol pro tisk nebo uložení do upravitelného formátu.

Úspěšně jsme přenesli styčník z AxisVM do IDEA StatiCa Connection, kde jsme ho navrhli a dle platných norem posoudili.

 

6 Synchronizace modelů

 

 

Code-check manager je BIM nástroj pro export a synchronizaci přípojů z jiných programů. Je spuštěn přímo v aplikacích třetí strany prostřednictvím příkazu / ikony.

Synchronize – IDEA StatiCa detekuje změny v již importovaných entitách (změna tloušťky, změna průřezu, úprava vlastností svarů a šroubů,...) a formou přepisu aktualizuje projekt v IDEA StatiCa Connection.

Calculate - Synchronizuje a vypočítá aktuální položku a poskytne novou sadu výsledků.

Calculate all - Synchronizuje a vypočítá všechny položky a poskytne novou sadu výsledků.

Poznámka

Je potřeba si uvědomit, že IDEA StatiCa synchronizuje s modelem aplikace třetí strany, nikoliv naopak. Pokud přidáme operace v programu IDEA StatiCa a poté použijeme výše popsané možnosti (Synchronize; Modify; Calculate; Calculate all), přidáné operace budou smazány.

 

Uložíme projekt v IDEA StatiCa a zavřeme aplikaci Connection. Všechny přípoje exportované z projektu AxisVM do IDEA StatiCa jsou uloženy uvnitř AxisVM.

 

Pokud upravíme model v AxisVM (např. změníme průřez prutu nebo zatížení), můžeme již převedené styčníky jednoduše aktualizovat, aniž bychom je museli znovu navrhovat. Nyní změníme průřez jednoho prutu v AxisVM.

 

V takovém případě spustíme AxisVM, přejdeme na záložku Prvky a změníme prvek M116 z O 219x6 na O 245x6.

 

Spustíme analýzu, zvolíme IDEA StatiCa Connection v horní pásu a v průvodci IDEA StatiCa klikneme na Aktualizovat.

 

V průvodci klikneme na tlačítko Další.

 

V dalším okně vybereme Návrh přípoje.

 

Jak vidíte, změnil se průřez nosníku M116, ale všechny předchozí operace zůstaly.

 

Klíčová slova:

Přípoj, styčník, EN, Eurokód, výpočet, posudek, zárodek, přípojný úhelník, AxisVM, BIM link, CBFEM