IDEA StatiCa návod – Advance Steel

Vítejte v návodu IDEA StatiCa. V tomto návodu si ukážeme, jak používat propojení mezi programy Advance Steel a IDEA StatiCa Connection.

Aktivace propojení Použití propojení Aktualizace projektu

Známá omezeni

 

1 Jak aktivovat propojení

  • Nainstalujte nejnovější verzi programu IDEA StatiCa, kterou najdete v záložce Stahování.
  • Ujistěte se, že používáte podporovanou verzi programu Advance Steel - aktualizace se zveřejňují v záložce BIM.

Po úspěšné instalaci obou programů spustíme IDEA StatiCa a začneme na záložce BIM. Zvolíme položku Aktivace BIM propojení… v průběhu procesu se objeví upozornění „Spustit jako administrátor“, tuto volbu potvrďte. Prosím potvrďte tlačítkem ANO.

 

Zvolíme Advance Design a klikneme na tlačítko Install. Integrační proces se provede automaticky.

 

2 Jak používat propojení

Otevřeme připojený projekt v aplikaci Advance Steel.

 

Začneme zadáním příkazu do příkazové řádky. Napíšeme CONUI a potvrdíme.

 

Zobrazí se Manažer styčníků. Export zahájíme příkazem ECEN.

 

Nyní musíme definovat jednotlivé části styčníku. Aplikace nám napovídá v příkazové řádce, co máme zvolit. V prvním kroku vybereme bod, který bude reprezentovat uzel styčníku. Výběr může být potvrzen mezerníkem.

 

Potom označíme jednotlivé prvky – nosníky. První zvolený prvek bude nosný prvek.

 

V posledním kroku vybereme všechny ostatní entity jako jsou plechy, svary a šrouby.

Nakonec se spustí IDEA StatiCa a otevře projekt, který automaticky vznikl automatickým přenosem dat z programu Advance Steel.

 

3 Zatížení

Nyní přidáme účinky zatížení. Můžeme použít klik pravým tlačítkem na položku

 

na položku Účinky zatížení a zvolit příkaz Nové zatížení.

 

Předtím, než začneme zadávat vlastní hodnoty zatížení, nesmíme zapomenout zapnout funkci Zatížení v rovnováze. Poté můžeme vyplnit tabulku zatížení dle obrázku níže.

 

4 Návrh

V dalším kroku upravíme vlastnosti dvou vrchních vaznic na hlavních nosnících (prvek 3 a 4). Vybereme Prvek 3 a změníme vlastnost Síly v na Šrouby.

 

Stejně postupujeme i v případě Prvku 4.

 

5 Posudek

Analýzu můžeme spustit rovnou v záložce Návrh pomocí tlačítka Výpočet.

 

Za chvíli jsou zobrazeny výsledky v levém horním rohu 3D scény a je zapnut Celkový posudek modelu. Díky tomu můžeme rychle reagovat na spočtené hodnoty posudků a případně upravit návrh styčníku.

 

Půjdeme se podívat do záložky Posudek kde zapneme Ekvivalentní napětí, Síly ve šroubech a Síť. Můžeme také prozkoumat detailní výsledku pro Šrouby a zobrazit si vzorce pro posudek i s dosazenými hodnotami pro šroub B10.

 

6 Protokol

V posledním kroku se podíváme, jak vygenerovat Protokol. Nakonec se přepneme do záložky Protokol, kde můžeme plně editovat protokol a nakonec ho exportovat nebo uložit.

 

Můžeme využít funkce Synchronizace. Díky této funkci můžeme snadno aktualizovat stávající návrh projektu IDEA StatiCa Connection exportovaného z Advance Steel. Všechny původní účinky zatížení byly uloženy. Pro správný chod této funkce je nutné udržet spojení mezi projektem IDEA StatiCa a projektem Advance Steel. Při ukládání projektu v IDEA StatiCa nesmí být změněna cesta uložení ani název souboru. Musí být použit pouze příkaz Uložit z menu souboru.

 

 

7 Synchronizace modelu

 

 

Code-check manager je nástroj BIM pro export a synchronizaci připojení z jiných programů. Je spuštěn přímo v aplikacích třetí strany prostřednictvím příkazu / ikony.

Synchronize – IDEA StatiCa detekuje změny v již importovaných entitách (změna tloušťky, změna průřezu, úprava vlastností svarů a šroubů,...) a formou přepisu aktualizuje projekt v IDEA StatiCa Connection.

Modify - IDEA StatiCa reimportuje modifikované položky (šrouby, svary, desky, přidané položky, atd.). Zvolíte-li tuto možnost, opakujte pouze poslední krok výběru (vyberte všechny zbývající entity spoje kromě prvků, například desky, šrouby a svary).

Calculate - Synchronizuje a vypočítá aktuální položku a poskytne novou sadu výsledků.

Calculate all - Synchronizuje a vypočítá všechny položky a poskytne novou sadu výsledků.

Poznámka

Je potřeba si uvědomit, že IDEA StatiCa synchronizuje s modelem aplikace třetí strany, nikoliv naopak. Pokud přidáme operace v programu IDEA StatiCa a poté použijeme výše popsané možnosti (Synchronize; Modify; Calculate; Calculate all), přidáné operace budou smazány.

 

Po zavření projektu, se objeví nová položka v Manažeru styčníků. Můžeme vidět malý obrázek pro náhled styčníku a souhrnný posudek. Vybraný styčník v Manažeru styčníků je také zvýrazněn v 3D modelu Advace Steel. Nyní můžeme Manažer styčníků zavřít.

 

Představme si, že potřebujeme provést změnu nějakého prvku, entity v modelu Advance Steel. Například změníme průřez jedné z vaznic na IPE 160.

 

Opět otevřeme Manažer styčníků pomocí příkazu CONUI. Poté spustíme aktualizaci dat pomocí příkazu Synchronizovat.

 

Po chvíli je automaticky spuštěna aplikace IDEA StatiCa s projektem (v původním procesu jsme museli vybírat entity styčníku, ale tento proces je nyní proveden automaticky na pozadí) a původně zadané účinky zatížení byly ponechány. Průřez Prvku 3 je změněn na IPE 160. Můžeme okamžitě provést výpočet a posudek.

 

8 Advance Steel propojení - omezení

Propojení funguje pro velké množství styčníků : avšak berte prosím v úvahu, že existují i výjimkové případy:

Otvory v nosnících a ořezy.

Náhradní postup: Načtěte celý styčník a ručně zadejte výrobní operace v IDEA StatiCa Connection.

Kotvení a patní desky.

Náhradní postup: Načtěte celý styčník a ručně zadejte výrobní operace v IDEA StatiCa Connection.

 

Související odkazy:

IDEA StatiCa FAQ – Jak pracuje IDEA StatiCa s aplikacemi CAD?

IDEA StatiCa FAQ – Tips and limitations for exporting from Advance Steel

IDEA StatiCa BIM linky

 

Klíčová slova:

Styčník, přípoj, EN, Eurokód, posudek, Advance Steel, BIM, BIM propojení, zatěžovací stav, pozice zatížení, šrouby, vaznicesychronizace