IDEA_StatiCa návod - Advance Design

Vítejte v návodu pro IDEA StatiCa. V tomto návodu si ukážeme, jak používat propojení mezi Advance Design a IDEA StatiCa Connection.

Aktivace propojení Použití propojení Aktualizace projektu

Známá omezeni

 

1 Jak aktivovat propojení

• Nainstalujte nejnovější verzi programu IDEA StatiCa, kterou najdete v záložce Stahování.

• Ujistěte se, že používáte podporovanou verzi programu Advance Design - aktualizace se zveřejňují v záložce BIM.

Po úspěšné instalaci obou programů spustíme IDEA StatiCa a začneme na záložce BIM. V BIM průvodci pokračujeme s položkou Aktivace BIM propojení. V průběhu instalace se objeví upozornění Spustit jako Administrátor. Prosím potvrďte tlačítkem ANO.

 

Zvolíme Advance Design a klikneme na tlačítko Install. Integrační proces se provede automaticky.

 

2 Jak používat propojení

Otevřete přiložený projekt v Advance Design.

 

Spustíme výpočet projektu.

 

Jakmile dostaneme výsledky výpočtu, vybereme uzel a přilehlé prvky a zvolíme příkaz ADC v horním pásu karet.

 

Automaticky bude spuštěn průvodce importem dat. Zatrhneme Přepsat existující projekt a poté zvolíme Další.

 

Pokračujeme dále příkazem Další.

 

Můžeme vidět importované Zatěžovací stavy a Skupiny zatížení. Pokračujeme tlačítkem Další.

 

Můžeme si prohlédnout importované kombinace. Pokračujeme tlačítkem Další.

 

Můžeme si prohlédnout třídy výsledků. Pokračujeme příkazem Dokončit.

 

3 Návrh

Jakmile proběhne automatický přenos dat, okno aplikace IDEA StatiCa Connection se spustí s připraveným projektem. Všechny prvky a zatěžovací stavy jsou přidány automaticky.

 

V prvním kroku musíme změnit Typ modelu pro oba prvky s dutými profily (ztužidla) na typ N-Vy-Vz. Prvky ztužidla budou připojeny kloubově a tímto krokem zabráníme možné rotaci. Také je vhodným krokem posunout zatížení do pozice Šrouby a díky tomu bude zajištěno správné chování kloubově připojených prvků.

 

Stejný postup provedeme pro druhý prvek ztužidla.

 

Musíme správně zadat výrobní operace. Začneme pomocí pravého tlačítka myši, kterým klikneme na položku Operace ve stromu entit ve 3D scéně. V nabídce vybereme Nová operace.

 

První výrobní operací bude Ořez prvku.

 

Změníme vlastnosti operace OŘEZ1 podle obrázku níže.

 

V dalším kroku opět pomocí pravého tlačítka myši zadáme další výrobní operaci Čelní deska a vyplníme vlastnosti dle obrázku.

 

V dalším kroku přidáme další výrobní operaci Přípojný plech.

 

A změníme vlastnosti výrobní operace dle obrázku níže.

 

Pojďme vytvořit další výrobní operaci Čelní deska a změníme její vlastnosti dle obrázku níže.

 

Nyní musíme změnit tvar vlastního plechu. Použijeme Editor plechů.

 

V editoru plechů můžeme měnit tvar plechu a měnit pozice šroubů. Nejdříve zvolíme Úkos. Úkos.

 

Druhým Úkosem srovnáme plech z obou stran.

 

Nyní změníme rozmístění šroubů. Zvolíme položku Šrouby ve 2D scéně a poté přidáme dva šrouby pomocí příkazu v pásu karet Šroub. Nyní musíme zvolit příkaz Rozložit abychom mohli měnit souřadnice jednotlivých pozic šroubů.

 

Správně zadaná operace ČD2 se správně tvarovaným plechem bude vypadat takto.

 

Dalším krokem je operace Přípojný plech pro připojení prvku ztužidla. Po zadání operace musíme změnit vlastnosti dle obrázku níže.

 

Dále bychom chtěli přidat zkosení pro přípojný plech, spustíme Editor.

 

Zadáme jedno Zkosení.

 

Poslední nutný krok pro dokončení návrhu styčníku je Ořez plechu. Zadáme tuto výrobní operaci a nastavíme její vlastnosti.

 

4 Výpočet

Můžeme ihned spustit Výpočet přímo z karty Návrh.

 

Po chvíli jsou k dispozici výsledky a souhrn posudku se objeví v levém horním rohu 3D scény, zároveň je zobrazen Celkový posudek modelu. Můžeme okamžitě reagovat a model případně upravit.

 

Budeme pokračovat do záložky Posudek a zapneme zobrazení Ekvivalentního napětí, Sítě a Deformovaného pohledu. Můžeme detailně prozkoumat výsledky pro Šrouby a také vzorce a hodnoty pro posudek, například pro šroub B15.

 

5 Protokol

V posledním kroku půjdeme do záložky Protokol. IDEA StatiCa nabízí plně variabilní protokol, který můžeme uložit v několika formátech nebo vytisknout.

 

6 Aktualizace

Můžeme využít funkce Aktualizace. S touto funkcí můžeme přeskočit návrh styčníku a veškeré navržené výrobní operace budou zachovány, zatímco bude proveden export dat z Advance Design.

Řekněme, že potřebujeme změnit model v Advance Design. Například můžeme změnit průřez podélného ztužidla které neprošlo posudkem. Změníme tedy průřez diagonály ztužidla na CHS 60.3x5C. Můžeme také například změnit zatížení, ale to by byl jiný příklad.

 

Musíme přepočítat projekt abychom měli aktuální výsledku. Poté exportujeme totožný styčník.

 

V okně průvodce převodem dat potvrdíme tlačítkem Další. Nechceme přepsat již uložený projekt, proto ponecháme nezaškrtnutý check-box Přepsat existující projekt.

 

Dále pokračujeme příkazem Návrh styčníku.

 

Po chvíli se automaticky otevře okno aplikace IDEA StatiCa se všemi původně navrženými výrobními operacemi z původně vytvořeného projektu ale s již aktualizovaným průřezem pro diagonály ztužidla. Můžeme okamžitě přepočítat posudek styčníku.

 

7. Advance Design propojení – omezení

Propojení pracuje s právně s většinou styčníků, avšak vezměte prosím na zřetel, že existují i nepodporované případy.

Nelineární kombinace/zatěžovací stavy – Seismické zatížení, dynamické účinky atd.

Náhradní postup: Použijte lineární zatěžovací stavy pro zatížení konstrukce.

Toto omezení bude odstraněno po vydání Advance Design 2019 kde bude již možné exportovat nelineární kombinace/zatížení.

 

Související témata:

IDEA StatiCa FAQ - Jak připojit prut pomocí jednoho šroubu

Import z FEA programů – rovnováha v uzlu – důležité upozornění

IDEA StatiCa BIM linky

 

Klíčová slova:

Přípoj, styčník, EN, Eurokód, výpočet, posudek, čelní deska, přípojný plech, ořez, Advance Design, BIM, BIM propojení