FAQ Connection

Jak připojit prut pomocí jednoho šroubu

Jak zadat obecný průřez

Equilibruium a nosný prvek

Jak zadat pozici zatížení

Kde najít nastavení délky nosníku

Jak pracuje IDEA StatiCa s aplikacemi CAD

Kdy použít výztužný prvek

Jak zadat předpjaté šrouby

Rozdíly velikosti svaru mezi EC a AISC (CISC)

Uživatelsky definovaný materiál, třída šroubů nebo něco jiného

Tenkostěnné prvky

Jak změnit typ výpočtu

Proč vznikají tahové síly v přípoji typu přípojný plech

Vzdálenost mezi plechy při použití Šroubového spoje nebo Kontaktu

Co znamená Singularita

Již mám nástroj pro návrh přípojů, proč se zaobírat s IDEA StatiCa Connection?

Jak rychle se naučím používat IDEA StatiCa Connection

Jak poznám, že IDEA StatiCa Connection je bezpečná aplikace

Musím být expert na Analýzu konečných prvků abych mohl používat IDEA Connection?

Kdo vlastně vyvíjí software a všechny metody

Proč je IDEA StatiCa Connection dražší než standardní nástroje pro návrh styčníků?

Proč používat složené průřezy

Jak naimportovat účinky zatížení z MS Excel

Šrouby jsou příliš blízko k okraji desky nebo mimo oblast připojované desky

Import zatížení z FEA programů

Will the merge work for slightly different geometries? Usually the analysis model is not identical to the drawing model.

Shifted position of forces

How to import internal forces from Excel sheet?

Fictional node principle

Platform joints should be usually pinned, but what if the reality is not so simple?

Thin-walled members (little bit of theory)

The right LCS orientation

Decreasing division of surface of CHS members

Adding a material to previously generated plates?

How to create a custom cross-section by dxf middle line reference?

How to define general composite cross-section in the right way

General composite cross-section check of design in editor

Shape of the general plate loaded from dxf reference

Theoretical member length for stiffness classification

Stiffness analysis and load effects

Base plate finite element model behavior

Shear force transfer possibilities

How to export material - Material and product range library

How to import material - Material and product range library

Parametric templates

Changes in the Code setup

Globální stabilita vs. lokální stabilita. Co to znamená?

Délky prutů

Tipy a omezení pro export z Tekla Structures

Tipy a omezení pro export z Advance Steel

Jak prodloužit pruty pomocí operace Řez

Jak ušetřit čas kopírováním výrobních operací

Jak upravit tvar plechu pomocí Editoru plechů

Jak importovat plech z DXF

Jak připojit prut pomocí jednoho šroubu

Jak namodelovat oboustranné příložky

Jak efektivně spravovat Položky projektu

Norma - Přerušení na mezním přetvoření

Počáteční rotační tuhost prutu s dlouhým náběhem

Jak jsou modelovány svary v IDEA StatiCa

Tipy k poloze šroubů - připojení čelní deskou

How do you make sure that the loads will be defined to the correct member of the joint?

Jak pracuje IDEA StatiCa s aplikacemi CAD

Tipy a omezení pro export z Tekla Structures

Tipy a omezení pro export z Advance Steel

Otevření starších projektů ve stávající verzi

Jak prodloužit pruty pomocí operace Řez

Kdy použít výztužný prvek

Jak ušetřit čas kopírováním výrobních operací

Jak upravit tvar plechu pomocí Editoru plechů

Jak importovat plech z DXF

Jak zadat předpjaté šrouby

Jak připojit prut pomocí jednoho šroubu

Jak namodelovat oboustranné příložky

Jak efektivně spravovat Položky projektu

Norma - Přerušení na mezním přetvoření

Počáteční rotační tuhost prutu s dlouhým náběhem

Jak jsou modelovány svary v IDEA StatiCa

Rozdíly velikosti svaru mezi EC a AISC (CISC)

Uživatelsky definovaný materiál, třída šroubů nebo něco jiného

Tipy k poloze šroubů - připojení čelní deskou

How do you make sure that the loads will be defined to the correct member of the joint?

How the welds are created

Base plate – concrete block model behavior

Loads in equilibrium

Member length

Creating an U-shaped clip connection

Setting fillet welds along a SHS web and a plate surface?

Dealing with shifted endplates and stub operations

General anchoring

Composing a complex stub for diagonal connection

Mitre cut for connecting members and stiffening members

Several ways of defining the position of the plate, which is the best one?

Anchoring to the slender the concrete block

Stiffener manufacturing operation update for welded cross-sections

The best way how to place stiffening plate between two parts – cut of plate

General anchoring of a custom base plate

Do you want to add inside or outside stiffener on the circular hollow member?

How can I create a doubler on the surface of circular hollow member?

Orientation of the connecting plate can be modified

Notched member connection of a continuous circular member

One bolt connecting plate of a wind bracing rod diagonal

Haunch of an IPE cross-section member

How to design haunch with a flange

Opening in a member with manufacturing operation

Editor of plate can be used to change shape of plate

Packing plate to merge different sizes of members

How to design a balustrade anchoring?

Heavy anchoring design

Rod anchoring

How to use the steel rod?

Nejlepší způsob, jak umístit výztužný plech mezi dvě části – ořez plechu

Zatížení v rovnováze

Hodnoty Srovnávacího napětí překročily maximální hodnoty, ale posudek je stále OK. Proč?

Jak efektivně vytvořit studii tuhosti komplexního styčníku

Jaká je správná délka svaru

Proč jsou síly ve šroubech větší, něž bych čekal

Proč je v diagramu materiálu použit 5% limit pro AISC

Proč je v diagramu materiálu použit 5% limit pro EN

Jak se shodují posudky v IDEA StatiCa Connection s normovými posudky

Jak vyhodnotit výsledky boulení

Porušení vytržením kužele betonu v souladu s ETAG 001 Příloha C

Jak vyexportovat Protokol do MS Word, DXF nebo PDF

Tenkostěnné prvky

Jak změnit typ výpočtu

Hodnoty Srovnávacího napětí překročily maximální hodnoty, ale posudek je stále OK. Proč?

Proč vznikají tahové síly v přípoji typu přípojný plech

Jak efektivně vytvořit studii tuhosti komplexního styčníku

Vzdálenost mezi plechy při použití Šroubového spoje nebo Kontaktu

Jaká je správná délka svaru

Proč jsou síly ve šroubech větší, něž bych čekal

Proč je v diagramu materiálu použit 5% limit pro AISC

Proč je v diagramu materiálu použit 5% limit pro EN

Jak se shodují posudky v IDEA StatiCa Connection s normovými posudky

Jak vyhodnotit výsledky boulení

Porušení vytržením kužele betonu v souladu s ETAG 001 Příloha C

Jak vyexportovat Protokol do MS Word, DXF nebo PDF

Co znamená Singularita

What is the new code-reqiured procedure in the new Eurocode 1993-1-8:2019?

How can CBFEM be comliant with the code and real behavior at the same time?

Base plate – concrete block model behavior

What is the singularity?

How to visual check the joint model works correctly?

Different shear force values in bolts – more shear planes?

Frame joint stiffness analysis and mandatory steps for the right results

Frame joint stiffness analysis and consequences of the stiffness to FEM model

Local deformation check for the hollow members

Russian design code for the steel-to-steel joints

Buckling assessment of the bracing connection in a real practice

Capacity design – seismic analysis in IDEA StatiCa Connection in practical demonstration

How to evaluate the buckling results?

Global buckling vs. local buckling. What does it mean?

How to evaluate buckling results in IDEA StatiCa Connection?

Thin-walled members – buckling issues

Friction resistance code-check

Concrete cone breakout code-check

What is a singularity warning?

Can I find match in weld stress to my hand calculations?

Deep understanding of EC weld results

Definition of the Braced system for the stiffness classification EN 1993-1-8 cl. 5.2.2.5

How is stiffness classification calculated in the IDEA StatiCa Connection?

How is determined the secant and the initial stiffness of the connection?

How will the joint stiffness change the behavior of the structure?

Concrete cone break out calculation

Concrete cone area for anchor and group of anchors

Check of the concrete cone area in the dwg

How will edge distance influence the anchor check?

Stand-off anchors check

Check of contact stress in concrete under the baseplate

Different tension forces in the bolts

Singularity warning – what does it mean?

Connected member is overloaded

Boundary condition nonconformity

Tenkostěnné prvky – problémy stabilitní analýzy

Jak vyhodnotit výsledky stabilitní analýzy v IDEA StatiCa Connection?

Jak vyhodnotit výsledky stabilitní analýzy?

Co znamená singularita?

Jaký je rozdíl v používání připojení IDEA a programů jako Abaqus nebo ANSYS?

Již mám nástroj pro návrh přípojů, proč se zaobírat s IDEA StatiCa Connection?

Jak rychle se naučím používat IDEA StatiCa Connection

Jak poznám, že IDEA StatiCa Connection je bezpečná aplikace

Musím být expert na Analýzu konečných prvků abych mohl používat IDEA Connection?

Kdo vlastně vyvíjí software a všechny metody

Proč je IDEA StatiCa Connection dražší než standardní nástroje pro návrh styčníků?

Jaký je rozdíl v používání připojení IDEA a programů jako Abaqus nebo ANSYS?

What is the CBFEM?

How the analysis model is created by the CBFEM

Key features of the CBFEM analysis

Can engineer trust the CBFEM?

Credibility and Verifications

Viewer plugin for Tekla Structures

Right mouse button actions

Sharing the 3D scene content directly to social media

How to export joint by IDEA StatiCa Code-check manager from SAP2000?

How to export joint by IDEA StatiCa Code-check manager from Tekla Structures?

How to import loads to CAD exported project?

How to export a joint from Robot Structural Analysis to IDEA StatiCa Connection

What about Modify command in Code-check manager

Import a complex joint from SCIA Engineer project

Merging exported projects from CAD and FEA applications in practice

Code check manager

IDEA StatiCa Connection Lite on cloud

Tenkostěnné prvky (trocha teorie)

Viewer plugin pro Tekla Structures

Důvěryhodnost a Verifikace