Geometrie

Jak připojit prut pomocí jednoho šroubu

Jak zadat obecný průřez

Proč používat složené průřezy

Equilibruium a nosný prvek

Jak zadat pozici zatížení

Jak naimportovat účinky zatížení z MS Excel

Šrouby jsou příliš blízko k okraji desky nebo mimo oblast připojované desky

Import zatížení z FEA programů

Kde najít nastavení délky nosníku

Návrh

Jak pracuje IDEA StatiCa s aplikacemi CAD

Tipy a omezení pro export z Tekla Structures

Tipy a omezení pro export z Advance Steel

Otevření starších projektů ve stávající verzi

Jak prodloužit pruty pomocí operace Řez

Kdy použít výztužný prvek

Jak ušetřit čas kopírováním výrobních operací

Jak upravit tvar plechu pomocí Editoru plechů

Jak importovat plech z DXF

Jak zadat předpjaté šrouby

Jak připojit prut pomocí jednoho šroubu

Jak namodelovat oboustranné příložky

Jak efektivně spravovat Položky projektu

Norma - Přerušení na mezním přetvoření

Počáteční rotační tuhost prutu s dlouhým náběhem

Jak jsou modelovány svary v IDEA StatiCa

Rozdíly velikosti svaru mezi EC a AISC (CISC)

Uživatelsky definovaný materiál, třída šroubů nebo něco jiného

Tipy k poloze šroubů - připojení čelní deskou

Posudek a Protokol

Tenkostěnné prvky

Jak změnit typ výpočtu

Hodnoty Srovnávacího napětí překročily maximální hodnoty, ale posudek je stále OK. Proč?

Proč vznikají tahové síly v přípoji typu přípojný plech

Jak efektivně vytvořit studii tuhosti komplexního styčníku

Vzdálenost mezi plechy při použití Šroubového spoje nebo Kontaktu

Jaká je správná délka svaru

Proč jsou síly ve šroubech větší, něž bych čekal

Proč je v diagramu materiálu použit 5% limit pro AISC

Proč je v diagramu materiálu použit 5% limit pro EN

Jak se shodují posudky v IDEA StatiCa Connection s normovými posudky

Jak vyhodnotit výsledky boulení

Porušení vytržením kužele betonu v souladu s ETAG 001 Příloha C

Jak vyexportovat Protokol do MS Word, DXF nebo PDF

Co znamená Singularita

První dojmy

Již mám nástroj pro návrh přípojů, proč se zaobírat s IDEA StatiCa Connection?

Jak rychle se naučím používat IDEA StatiCa Connection

Jak poznám, že IDEA StatiCa Connection je bezpečná aplikace

Musím být expert na Analýzu konečných prvků abych mohl používat IDEA Connection?

Kdo vlastně vyvíjí software a všechny metody

Proč je IDEA StatiCa Connection dražší než standardní nástroje pro návrh styčníků?

Jaký je rozdíl v používání připojení IDEA a programů jako Abaqus nebo ANSYS?