Zpět

Jak pracuje IDEA StatiCa s aplikacemi CAD

IDEA StatiCa Connection je softwarová aplikace určená k posouzení přípojů. V prvním kroku musí být navržen styčník. Vedle návrhu standardních přípojů implementovanými nástroji lze pomocí BIM propojení IDEA StatiCa Code-check manageru importovat již navržené přípoje z CAD aplikací, což je vhodné zejména pro nestandardní a složité spoje.

IDEA StatiCa Connection umí importovat entity z:

  • Tekla Structures
  • Autodesk Advance Steel

BIM propojení jsou pro nás velkou prioritou. Tým IDEA StatiCa tráví spoustu času nad tímto tématem, propojení nyní funguje se širokou škálou programů. Vezměte však prosím na zřetel, že existují i nepodporované případy.

Použití IDEA StatiCa Code-check manageru

Ideální pracovní postup BIM pro CAD propojení je popsán níže v několika krocích:

  • Vytvoříme ocelový styčník v TS/AS.
  • Provedeme export do IDEA StatiCa, zadáme vnitřní síly a provedeme posudek.
  • Řekněme, že potřebujeme optimalizovat nebo změnit část návrhu – přepneme se zpět do TS/AS a provedeme potřebné změny (pozice šroubů, tloušťka svarů, přidání výztuhy atd.).
  • Poté zvolíme příkaz Synchronize v aplikaci IDEA StatiCa Code-check manager a veškeré změny jsou automaticky aplikovány na IDEA StatiCa projekt bez nutnosti zadávat zatěžovací stavy znovu.
  • Řekněme, že potřebujeme provést další změnu v návrhu styčníku – přepneme se zpět do TS/AS a přidáme nebo smažeme plechy, prvky atd.
  • Poté zvolíme příkaz Modify v aplikaci IDEA StatiCa Code-check manager a nový výběr změněných entit styčníku může být proveden. Poté je změna promítnuta do IDEA StatiCa projektu bez nutnosti zadávat zatěžovací stavy znovu.
  • Pomocí příkazu Calculate nebo Calculate All v aplikaci IDEA StatiCa Code-check manager můžeme přepočítat projekt nebo všechny projekty najednou v jednom kroku.

Všechny důležité informace o exportovaných projektech jsou k dispozici v aplikaci IDEA StatiCa Code-check manager, což znamená že můžeme okamžitě identifikovat příslušné styčníky a prvky, prohlédnout souhrnné výsledky, zkontrolovat náhledový obrázek styčníku a tak dále. Tyto informace jsou k dispozici pro všechny položky v jednom dialogu.

Proces optimalizace návrhu můžeme opakovat libovolně dlouho, protože veškerá nutná data z TS/AS jsou uchovávány v projektech IDEA StatiCa.

 

Sloučení dat z exportovaných projektů

Od verze 9.1 existuje zcela nová funkce. slučování exportovaných projektů z FEM aplikace do projektů exportovaných z CAD aplikace. Data v podobě importovaných zatěžovacích stavů z FEM aplikace budou načtena do exportovaného projektu z CAD aplikace. Oba dva projekty budou propojeny a změny v FEM exportovaném projektu se promítnou do druhého projektu.

 

Související články a návody:

IDEA StatiCa návod – Tekla Structures propojení

IDEA StatiCa návod – Advance Steel propojení

IDEA StatiCa návod – Jak zkombinovat Tekla Structures a SAP2000

Tipy a omezení pro export z Advance Steel

 

Klíčová slova:

connection, styčníkový plech, Eurokód, šroub, posudek, BIM propojení, CAD linky, CBFEM, import styčníku, Tekla Structures, Advance Steel

Zpět